در نتيجه مسابقات کرکت ميان تيم هاى ملى جوانان کشورهاى درجه دوم آسيايى ،افغانستان  به تاريخ ٣ قوس با شکست دادن به تيم عمان ،قهرمانى اين مسابقات را بدست آورد .
اين مسابقه تيم هاى نوجوانان پائينتر از ١٧ سال به تاريخ ٢٧ عقرب در بنکاک مرکز تايلند آغاز گرديده بود ، که در آن  به شمول افغانستان ، ايران ، تايلند ، چين ، مالديف ، ميانمار و عمان، هفت کشور اشتراک داشت
تيم نوجوانان افغانستان  روز گذشته در مسابقات نيمه نهايى با ١٥١ دوش کشور ميزبان تايلند را شکست داد .
نجيب الله ځدران کپتان تيم ملى جوانان، قرعه را از آن خود ساخته و نخست بازى نمود توپ زنان افغان نسبت به مسابقه نخست با عمان بازى خوب نموده و در ٤٠ اور تعيين شده با خارج شدن چهار بازيکن ١٨٥ دوش را  انجام دادند .
حشمت الله از تيم افغانستان  خوب بازى نمود ؛ ٩٠ دوش  را انجام داد و ريحان الله ٥٤ دوش را  انجام داد .
توپ زنان عمان با بالران افغان مقابله نموده نتوانستند و تمام تيم آنها در اوور سى و هفتم با انجام ١٤٣ دوش خارج گرديد .
داکتر فريد مدير تيم نوجوانان ميگويد که عبدالله  توپ زن افغان سه عضو تيم مخالف و هجرت و يمين دو بازيکن را خارج نمودند .
کبير خان مربى تيم ملى جوانان گفت که امروز نوجوانان ما در تمام بخشها خوب درخشيدند .
موصوف بدست آوردن قهرمانى تيم نوجوانان را  در مقابل عمان  يک دست آورد بزرگ خواند .
کبير خان ميگويد که تيم عمان بسيار قوى بود و در بازى نخست اين مسابقات ،افغانستان  را نيز مغلوب نموده بود .
شهزاده مسعود سرپرست فدراسيون کرکت افغانستان  ضمن اظهار خوشى از مؤفقيت تايلند به آژانس خبرى پژواک  گفت که ورزشکاران افغان، هميشه بادست خالى افتخار کسب نموده است .
وى از حکومت و تاجرين ملى خواست تا مانند گذشته، تيم نوجوانان کرکت را نيز نوازش کنند .
الله داد نورى رئيس فدراسيون کرکت افغانستان ، از اين مؤفقيت به تيم نوجوانان و تمام مردم کشور مبارکى گفت .
موصوف گفت که در اين مؤفقيت، برعلاوه تلاش استاد کبير خان مربى تيم يادشده دعاهاى مردم کشور نيز شامل است .
گفتنى است که تيم جوانان پائينتر از ١٧ سال ،طى دو سال گذشته به اين اتهام از مسابقات خارج گرديده بود ، که در تيم آنها بازيکنان بالا تر از ١٧ سال شامل است .
اما اين بار در پاکستان تست هاى لابراتوارى اين بازيکنان را انجام داده بودند ؛ که تمام بازيکنان اين تيم پائينتر از ١٧ سال ثابت شده بودند .
گفتنى است که تيم ملى بزرگسالان کرکت نيز تا حال سه بار قهرمانى مسابقات را بدست آورده است .

جاوېد هميم
سخنگوى فدراسيون کرکت افغانستان