وقتی وجدان بمیرد نا ممکن هم ممکن می شود زیرا در آن صورت انسان خودش را فراموش کرده وآنچه غریزه های سرکشش حکم نماید بر آن تن می دهد خط ومرز حقیقت واقعیت از خود وبیگانه را نمی شناسد فقط در پی تحقق اهداف وامیال غرض آلود خویش می باشد.


    مطلب مرتبط

   
۱   بزرگترین مجتمع تفریحیِ مدرن در کابل افتتاح شد

۲   نتایج کانکور اعلام شد

۳   جشن نوروز در ارگ برگزار میشود نه پغمان

موضوعات مرتبط

فرهنگ وهنر

با تأسف در جغرافیایی که من با ملیون ها هموطن دیگرم زیست می نمایم ، چنین حالات به کرات پیش آمده که همه مردم این مرز بوم گواه آن بوده اند زیرا سوگ مندانه عده یی را دیده ایم که وجدان شان مرده است هویت خود را در بی هویتی دیگران جستجو می نمایند از واقعیت های تاریخی کشور شان انکار می نمایند بیشتر از 70 در صد جمعیت را نادیده می گیرند وبه عوض تقویت فرهنگ خویش آن را به خراج می گذارند و هویت بی هویتان را در جامعه گسترش می دهند نمی دانم بالای این عده افراد که اکثر شان در پست های بلند حکومتی چون وزارت معارف، ریاست دفتر جلالتماب محترم رئیس صاحب  جمهور، سفارت مقیم کشور همسایه متخاصم وده ها تن دیگر چه نام ولقب بگذارم زیرا عده ای آنها را به عنوان ستون پنجم در داخل نظام یاد می نمایند و عده یی دیگر هم آنها را  نفوذی ها ( جواسیس)  آی اس آی می پندارند، به هرصورت آنها ها کسانی اند که در یک باند اهداف مشترکی را دنبال می نمایند وهر کدام ماموریت مشخص را تعقیب و به پیش می بردند چنان عمل می نمایند که گویی وجدان شان مرده است. این باند که گفته می شود همه اعضایش از پیش قرولان حکمتیار می باشند و از وی  آموختند که چگونه هویت فروشی نمایند.

چنانچه در اکثر ولایت های جنوب وجنوب شرقی کشور پول افغانی که به عنوان هویت ملی ماپنداشته می شود اصلاً  در داد وستد ارزشی ندارد و با آن داد و ستد صورت نمی گیرد، بل تمام معاملات تجاری با کلدار پاکستان اجرا می شود گویی این ولایات بخش های از پاکستان باشد در حالیکه این ها مات مبهوت نشسته نفس نمی کشند گذشته از آن بر بنیاد گزارش های ارائه شده در ولایت پکتیکا در مکاتب زبان اردو تدریس می شود دانش آموزان حق ندارند به زمان مادری شان(پشتو) درس بخوانند ویا حرف بزنند  کجاست آن پشتون خواه که امروزه از هویت خویش دفاع نماید ومانع  هویت زدایی طالبان آی اس آی در خانه های شان شوند کجاست کریم خرم که  جلو زمینه سازی تجزیه افغانستان را  بگیرد. همان گونه که آمریکا را متهم به تجزیه افغانستان کرد پاکستان را نیز متهم کنند و دست کم صدایش را بلند کند.

کجا است وزیر صاحب  معارف که کتاب های اردو را از مکاتب ولایت پکتیکا جمع آوری نماید بدیل مناسب آن را که زبان پشتو می باشد در اختیار دانش آموزان آن مکاتب قرار دهد آی جای تأسف نیست که فرزند افغان نداند که کشورش چند ولایت در حالیکه پیرامون جغرافیای پاکستان معلومات همه جانبه  داشته باشد چیزی که به تازه گی  انستیتوت صلح وجنگ در گزارشی از آن یاد آور شده است دراین گزارش از کودک 15 ساله به اسم عمران خان  متعلم صنف هشتم لیسه مولوی سید محمد که در آن نصاب درسی پاکستان تدریس می شود نقل قول شده است که وی در مورد اینکه تاریخ پاکستان را می داند افتخار می نماید در این گزارش تذکر شده است که وقتی از عمران خان در مورد ایالت ها وتاریخ استقلال پاکستان پرسیده شد وی به اطمیان نام چهار ایالت پاکستان راگرفت و14اکست 1947 را تاریخ استقلال آن کشور خواند  گزارش می نگارد زمانی که عین سوال ها از عمران خان در مورد کشورش پرسیده شد حیران ماند آی برای وزیر معارف همفکران وی  وکلای تفوق طلب متعصب که در تلاش نادیده گرفتن هویت و زبان70  در صدی جمعیت کشور می باشند  مرگ بهتر نیست، تاهنوز در هیچ جای سراغ نداریم که که زبان پارسی که اردو نیز محتاجش می باشد اجباراً به عوض زبان پشتو تدریس شده باشد اما این تبعیض طلبان هراز گاهی با زبان پارسی اعلام دشمنی نموده و درپی بر اندازی آن می باشد که خوشبختانه زبان پارسی  زبانی نیست که با این مخالفت ها و چانه زنی های چند تن متعصب که هویت خویش را در بی هویتی دیگران جستجو می نمایند متروک شود.

بایستی این ملی گرایان بجای پارسی ستیزس و بی هویتی هموطنان خویش مانع اردو پروری بی هویتی خویش شوند اگر واقعاً خود را وابسته به قوم پشتون های واقعی این سرزمین  می پندارند لازم است جلو متروک شدن زبان مادری و فرهنگ و هویت افغانی را نیز بگیرند و نگذارند ولایت های جنوبی وجنوب شرقی که اکثراً پشتون نشین می باشند به مثابه بخش های از خاک پاکستان و بستر مناسب برای ترویج فرهنگ اجانب تلقی گردد در کنار آن  دولت افغانستان نیز بر اساس قانون اساسی کشور ملزم به حمایت، حفظ وتقویت تمام زبان های رسمی و فرهنگ تمام اقوام درکشور بوده و باید این موضوع را جدی گیرد.

احمد بهرام