با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی، نامزد ریاست جمهوری، سابق وزیر مالیه و عضور کابینه اداره انتقالی کشور، به یکی از نامزدان بحث‌برانگیز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبدل شده است.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳
 خلیل رومان، همکار سابق اشرف غنی در شورای وزیران، خاطراتی خود را در باره شخصیت اشرف غنی احمدزی بیان کرده، شخصیت اشرف غنی احمدزی را در متن زیر به بررسی گرفته است.

كركتر، خصلت و برخورد:


اشرف غنی احمدزی خصوصيت نرمي و بي آلايشي را ندارد. با مسايل تخنيكي ارزش زياد مي دهد. به نظريات ديگران وقعي نمي گذارد.

عصبانيت، تندي مزاج و توهين طرف مقابل را خوب عملي مي كند. عقيده خود را با هر نوع زوري مي قبولاند. قدرت كار با ديگران را ندارد. به خصوص اشخاص همكار را خود از جمله دوستان و رفقايش انتخاب نكرده باشد. به برخورد هاي ميكانيكي بدون در نظرداشت شرايط به خصوص علاقمند است. سعي مي كند دست آورد هاي خود را بزرگ جلوه دهد و بر ديگران فخر بفروشد. بار بار وعده مي دهد اما كمتر به اجراي آن مي پردازد.

زماني كه در مجالس كابينه به سوالات مشخص عملي مواجه مي گرديد وعده مي داد كه در مجلس آينده با طرح جامعي حاضر مي شود ليكن كمتر چنين مي شد. سفر هاي خارجي و مسايل عمده ديگر باعث ركود آن مي گرديد. زماني كه بالاي پروژه يي كار مي كرد،‌ از لحاظ تخنيكي خوب سنجيده مي بود و كوچكترين ظرافت ها را با دقت ارزيابي مي كرد. برموفقيت هاي خود مغرور مي بود، خنده قهقه را حتي در جلسات كابينه دريغ نمي كرد، بدون آنكه ديگران او را همراهي مي كردند. پرخاش گري و يك دندگي تا سرحد جنگ و جدال خصلت او بود. در هنگام سبك و سنگين كردن و توزيع تخصيص هاي كمك يك مليارد دالري امريكا به افغانستان در حالي كه زلمي خليلزاد و بعضي امريكاييان ديگر نيز حضور داشتند، بر معين وزارت آب و برق و مخصوصاً معين وزارت معارف چنان تاخت كه از استعمال سخنان ركيك با صداي بلند تا سرحد چيغ زدن اجتناب نكرد. بعدها معين معارف در مجلس كابينه تقاضاي معذرت خواهي كرد و تهديد به استعفا نمود. باري گل آقاشيرزي در پي برخوردهاي لفظي بر سر عدم اجراي تخصيص او را تهديد كرد و كار با پا درمياني آقاي كرزي به پايان رسيد.

دور راندن اجراي تخصيص منسوبان تنقيص شده وزارت دفاع و تظاهرات پي در پي آنان از كار هاي ناكام اوست. اشرف غنی در شناسايي اداره افغانستان موفقيت چندان ندارد. يكي از اقدامات داكتر احمدزي توزيع نادرست و ظالمانه كار و امتيازات دالري به اشخاص گمنامي كه از خارج آورده مي شد، است.

دو معين وزارت ماليه و چند تن كارمند بلندپايه كه با معاشات و امتيازات بلند استخدام شده بودند، بعد از تبديلي وي از پست وزارت، راهي ديار اولي شدند و وطندوستي و مردم دوستي شان به پايان رسيد. حتي اعتراض كنان استعفا دادند و رفتند.

انگيزه قدرت:


 انگيزه قدرت خواهي در داكتر اشرف غني احمدزي به صورت واضح مشاهده مي شود. (قدرت طلبی آقای غنی احمدزی حتی به این حد رسید که او حاضر شد جنرال دوستم، کسی را که او در سال 2009 بحیث یک "قاتل شناخته شده" عنوان کرده بود، بحیث نامزد اول خود در انتخابات پیش‌رو برگیزند)

تجربه و دانش:


اشرف غنی احمدزی از تجربه طولاني كار در افغانستان محروم است. ضريب ها و معيار هاي مشخص بيروني اشرف غنی او را به يكبارگي به مقامات بلند رسانيد. لذا شناخت تجربي از اوضاع دگرگون شده افغانستان در موفقيت او نقش مهمي مي توان داشته باشد. مهمترين چيزي كه موفقيت آينده را تضمين مي كند گزينش همكاران خوب، اهل كار و با تجربه است. تقسيم كار به اهل تجربه و تلقين تعهد به كاميابي در اداره نقش مهم دارد. آقاي احمدزي بر گروه رفقا، دوستان و اعضاي افغان ملت بسنده كرد. عنصر عمده تخصص، ارتقا و انتخاب كادرهاي وطندوست خارج دايره روابط در اشرغ غنی فراموش شده بود.

مزاج و طبيعت:


 آقاي داكتر متأسفانه چنانكه اشاره شد، تند مزاج، متعرض، معترض و خشن است، بر علاوه بيماري آزار دهنده مانع او در اجراي كار هاي مشكل است. صحت و برخورداري از سالميت روحي و رواني به شخصيت هاي مطرح تعادل مي بخشد.

 شجاعت:


آقاي احمدزي با شجاعت تصميم مي گيرد و عملي مي كند. نقص كار در اين است كه هرگز مشوره نمي كند. گاه اين تصاميم مضر نيز از آب بدر مي شوند.

 اعتماد:


آقاي داكتر تا حد زيادي بنابر تندي و خشونت از اين خصيصه برخوردار نيست. در هر حال او همواره در صدد این است تا اعتماد خارجيان، به خصوص دستگاه هاي اثر گذار در ايالات متحده امريكا را جلب كند. اين كه از اعتماد مردم براي انتخابات رياست جمهوري استفاده ابزاري شده و متعاقباً خواسته و نيازمندي هاي معقول آنان فراموش گرديده است، به شدت نگران كننده مي باشد.

ابتكار و ترقي خواهي:


 آقاي احمدزي به نوآوري هاي تقليدي و كاپي شده، خودنمايي و تبارز غرور بي جا اهميت مي دهد. او در امور تخصصي و تخنيكي مهارت زياد به خرج مي دهد اما به شدت فاقد كرزماي رهبري هاي بزرگ است.

گوش شنوا:


 آقاي داكتر احمدزي هرگز گوش شنواي خويش را به كار نمي اندازد.
خليل رومان
------
مطلب بالا قبلا در روزنامه انیس زیر عنوان "كرزي و احمدزي دو كركتر مقابل هم" منتشر شده است.  که در اینجا، تنها قسمتِ مربوط به اشرف غنی احمدزی به نشر رسید.