امید و نگرانی در افغانستان؛


منبع: اسرائیل نیوز
برگردان: کلیم الله هم سخن و شهاب رووفی

درمیان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان پروفیسور اشرف غنی احمدزی تنها کسی است که می تواند افغانستان جنگ زده را درسطح جهان دوباره زنده کند.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

درحالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است این کشور در میان امید و نگرانی قراردارد. از آن جای که افغانستان نود و هشت در صد(98%) مسلمان دارد این کشور یکی از پراستعداد ترین کشور ها در رشد و تولید افراط گرای و دهشت افکنی است.
از 35 سال به این سو تفکر تروریستی بنام جهاد درافغانستان جریان داشته که این کشوررا به یکی از پناه گاه های امن برای تروریزم و مهم ترین افراد دهشت افگن به شمول اسامه بن لادن، ملاعمر ، احمد شاه مسعود و غیره مبدل گردانید. درعدم حاکمیت قانون و سایه ی حکومت ملا ها چنان اعمال بی شرمانه صورت می گیرد که انسانیت از بیان آن عاجز است.
حمله ی وحشیانه ی یازدهم سپتمربه جان انسان های بی گناه بر برج های دوقلوی نیویارک که سبب بیداری ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی گردید. و حکومت آمریکا و متحدین آن مسولیت همکاری به مردم افغانستان را گرفتند.
پس از آن پروسه دموکراسی، احیای حقوق بشر وجنگ علیه تروریزم آغاز گردید. علی رغم تلاش های جنگ سالاران و دهشت افگنان برای ناکامی دموکراسی و حقوق بشر اما جامعه ی جهانی درجهت محو تروریزم و دهشت افکنی تلاش هایی فراوانی انجام داد.
بزگزاری انتخابات ازاد و مستقل مانند دیگر مردمان متمدن جهان و ترک ساختارهای سخیف قبیلوی موضوعاتی بودند که ایالات متحده آمریکا هزینه ی هنگفتی را برا ی افغانستان پرداخته است. اکنون مردم افغانستان یک ماه دیگر تا برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز فرصت دارند.
متاسفانه به رغم تلاش های جامعه ی جهانی هنوزساختار ها و افراد خرافاتی وجود دارند که سبب گردید شخصیتی کامل مانند دکتر زلمی خلیل زاد وارد رقابت های انتخاباتی نشود.
اکثریت نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان تجارب و توانایی اداره درمقیاس جهانی را ندارند. درمیان این نامزدان پروفیسور اشرف غنی احمدزی تنها کسی است که می تواند افغانستان جنگ زده را در سطح جهان دوباره زنده کند. او دارای تجربه ی عالی در زمنیه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ساینس و مدیریت می باشد. بدون شک او یک شخصیت استثنایی در تاریخ افغانستان است. آقای غنی با دید روشن و پیشگرایانه ی که دارد همسر خود را از یک خانوده ی مسیحی مارونی که مادر وی یهود است از لبنان انتخاب کرد. او هنگام اقامتش در لبانان باری با همسرش به اورشلیم(بیت المقدس)جهت اشتراک در مراسم ویژه ای مذهبی در منطقه ی یهودی نشین (دیوار ندبه) سفرکرده بود. به دور از تعصب رایج در افغانستان دکتراحمدزی هیچ گاهی مانع حضور خانمش در مراسم هفته وار کلسیا نشده است. او دارای خانواده ی روشنفکر می باشد که تمام شان درزمنیه های علمی و کارهای اجتماعی و فرهنگی مشهور هستند.
حالا مردم افغانستان دو انتخاب دارند: گذار از ترور وحشی گری با انتخاب پروفیسور اشرفغنی احمد زی و یا برگشت به دوره های تاریک رژیم ملایی با انتخاب دیگر نامزد ها .
به نظرمی رسد که اکثریت مردم افغانستان در انتخابات به ترقی و تمدن رای خواهند داد.

متن کامل بزبان انگلیسی را میتوانید در پیوند زیر بخوانید:
http://www.bhol.co.il/Article_EN.aspx?id=66085