شمارش معکوس برای آغاز پیکارهای انتخاباتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم آغاز شده است.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳


دو نامزد در جریان پیکارهای انتخاباتی شان به بخش هایی از کشور سفر خواهند کرد و برای افزایش هواداران شان برنامه های شان را بیشتر به مردم روشن خواهند ساخت.

ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای آغاز پیکارهای انتخاباتی شان آماده گی گرفته اند، ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که پیکارهای انتخاباتی شان را در شهرهای بزرگ کشور محدود خواهند ساخت، و ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که در این دور پیکارهای انتخاباتی گروه های سیار این ستاد، به روستاهای دور دست سفر خواهند کرد.

سیدفاضل سانچارکی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید: " با آغاز کمپاین های انتخاباتی برنامه تبلیغاتی ما به صورت بسیار زنده و فعال و پر شور آغاز خواهد شد."

همین گونه عبدالعلی محمدی عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید: " تیم های کمپاین سیار ما آماده گی لازم را دارند تا به نقاط دور دست کشور سفر کنند و پیام ما را به مردم برسانند."

در این دور پیکار های انتخاباتی، مردمان کشور هم خواست های مشخصی را از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کنند.

ضیا پیری مرد هشتاد ساله که در روی جاده کار می کند می گوید: " خواهش ما این است از نامزدان که برنامه داشته باشند، یک حس افغانیت به وجود بیاورند."

همانند ضیا شماری دیگر از باشندگان پایتخت نیز خواست های مشخصی را از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارند.

رضا که دکان دار است می گوید: " در باره بی کاری باید مبارزه شود تا مردم از بی کاری خلاص شوند."

زمان پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در این دور بیست و یک روز است و ستاد های انتخاباتی دو نامزد این دور انتخابات می گویند که در این دور، شیوه های تازه یی را برای معرفی برنامه های شان برای مردم، روی دست گرفته اند.