صبغت الله مجددی می گوید که پس از استخاره ها تصمیم گرفته است که در دور دوم انتخابات از اشرف غنی احمدزی پشتیبانی کند، او عبدالله عبدالله را برای ریاست جمهوری مناسب نمی داند.

صبغت الله مجددی گفت: " روزها و شب ها به فکر بودم که من از کی پشتیبانی کنم. بلاخره بعد از استخاره ها و معلوماتی که از مردم گرفتم به این فیصله رسیدم که داکتر اشرف غنی را پشتیبانی کنم."

اما عبدالله عبدالله می گوید که کسی در انتخابات با فال پیروز نخواهد شد.

عبدالله عبدالله می گوید: " سرنوشت با دیدن فال تعیین نمی شود. رای شما تعین کننده است."

در همین حال اشرف غنی احمدزی به عبدالله عبدالله می گوید که از مناظره ها فرار نکند، اما عبدالله عبدالله می گوید که وی حاضر است در هر مناظره با اشرف غنی احمدزی شرکت کند.

اشرف غنی احمدزی گفت: " ما میگیم بیایید مباحثه کنید، بیایید مناظره کنید، ده دقیقه یی به سوال ها جواب بدهید، چهار ساعته مناظره و مباحثه کنید میگن فرار."

عبدالله عبدالله در واکنش به گفته آقای احمدزی می گوید: " اگر رسانه ها با هم به توافق برسند که همه شان در یک وقت و دریک روز دو طرفه به مناظره دعوت کنند، یک فرصت خوبی باشد، چند ساعت باشد که مردم افغانستان یک باری بعضی چیز هایی را که فراموش کردند یادشان بیاید حاضر استیم."

پیکارهای انتخاباتی نسبت به دور نخست بسیار کمرنگ آغاز شد، اما رویارویی دو نامزد، از همین آغاز تند و پرخاشگرانه به نظر می رسد.