عبدالله عبدالله در گفتگویی با طلوع نیوز می گوید که در صورت پیروزی پس از مراسم تحلیف نخستین کار اش امضای پیمان امنیتی با واشنگتن خواهد بود.

آقای عبدالله تاکید می ورزد که در اوضاع کنونی، افغانستان "نیاز جدی" به امضای پیمان امنیتی با واشنگتن دارد.

عبدالله عبدالله به این باور است که امضا نکردن این پیمان تا اکنون صدمه های زیادی به افغانستان از رهگذر امنیتی، اقتصادی و اداری زده است.

این نامزد پیشتاز ریاست جمهوری می گوید: " افغانستان به کمک های جامعه جهانی نیاز دارد و این پیمان باید امضا شود. وعده می دهم که اگر خدا خواسته باشد پیروز شویم پس از مراسم تحلیف در نخستین روز ها این پیمان را امضا خواهم کرد."

از عبدالله عبدالله پرسیده شد که اگر این پیمان امضا نشود، چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت.

آقای عبدالله می گوید: "عدم امضای آن تا به حال صدمه زیادی به افغانستان رسانده است، چی از رهگذر امنیتی یا اقتصادی و یا هم اداری."

چگونگی امضای پیمان امنیتی با واشنگتن سال هاست که بر روابط کابل و واشنگتن سایه افکنده است، حتا سر باز زدن افغانستان از امضای این پیمان سبب شد تا کابل و واشنگتن تیره ترین روز های روابط شان را بگذرانند.

در لویه جرگه ای که بر همین مبنا برگذار شد دیدگاه های مردم در باره امضای این پیمان از سوی دولت افغانستان خواسته شد، در این جرگه هم بیش از 2500 نماینده مردم به امضای این پیمان رای مثبت دادند، اما دولت افغانستان این پیمان را امضا نکرد.

حال واشنگتن تمامی امید هایش را به حکومت آینده دوخته است، تا سربازان امریکایی پس از سال دوهزار و چهارده در افغانستان حضور قانون مند داشته باشند.