من اين بار به داكتر عبدالله راى مى دهم. بگذاريد دلايلى را كه به اشرف غنى احمدزى راى نمى دهم با شما شريك بسازم.

براى من اشرف غنى احمدزى يك آدم بى جوهر و بى اصالت ثابت شده است. به گفته جلال آل احمد، اشرف غنى احمدزى يك "هرى هرى مذهب" است.

يك: اشرف غنى احمدزى، پيش بلد و نفوذی


اشرف غنى احمدزى، پيش از رفتن به امريكا، كمك استاد در پوهنتون كابل بود. به عبارت ديگر او در صنف استاد قاسم رشتيا تخته پاك مى نمود و مواد درسى را از دفتر تا صنف مى آورد. اشرف غنى احمدزى يك تكنوكرات است. كسى كه فقط فورمول از بر نموده است. او در بانك جهانى هيچ سمت مهم و ارشد را در اختيار نداشت. فقط يك كارمند پايين رتبه و ساده بود. پس از فروپاشى شوروى، كمپنى هاى امريكايى در جستجوى دسترسى به منابع بكر آن كشورها افتاد. اشرف غنى صرفا به خاطر شرقى بودن براى سروى در آن كشور ها به حيث پيش بلد اعزام شد.
همين حالا در ارتش و كمپنى هاى نفت كشور هاى غربى هزاران خارجى با حداقل دانش كار مى كنند. و دليل آن نقش پيش بلد بودن آنهاست، نه الزاما دانش آنها. اشرف غنى احمد زى اين دوره كارش در بانك جهانى را پيوسته به رخ رقيبانش مى كشد. اما، اگر از يك زاويه ديگر ببينيم، اشرف غنى احمد زى به دليل نقش پيش بلد بودنش براى كمپنى هاى غربى يك نفوذى و خايين است.

دو: اشرف غنى احمدزى يك شارلتان و يك لاابالى است.

كسانى كه از زندگى واقعى اشرف غنى واقف هستند مى دانند كه اشرف غنى اصلا يك پشتون كابلى است. اگر دقيق شويم، مى بينيم كه همه كس و همه چيز براى اشرف غنى يك ابزار و وسيله براى رسيدن به قدرت است. اشرف غنى احمدزى يك شارلتانى استكه حاضر است عباى فاشيسم را نيز بپوشد. اشرف غنى احمد زى نه يك مسلمان سنتى است و نه يك مسلمان اصلاح طلب. او حتا يك آدم سكولار نيز نيست. اشرف غنى از هر حيث يك آدم لاابالى و شارلتان است.
براى مثال، اشرف غنى احمدزى در تمام بيست و سه سال إقامتش در امريكا حج نرفت، اما براى تبليغات انتخاباتى روانه حج شد. با آنكه گفته مى شود او در خفا يهودى است، اما من او را يك شارلتان سچه مى بينم كه به هيچ چيز پايبند نيست.

سه: اشرف غنى احمدزى يك سفله است

اين ويديوهاى اشرف غنى احمدزى كه در شبكه هاى اجتماعى نشر شده نشان مى دهد كه اشرف غنى تا چه اندازه يك آدم سفله است. اين اظهار نظر و جوك هاى اشرف غنى را ببينيد، آيا نشانى از سنگينى، وقار و پختگى و متفكر بودن در آن مى بينيد؟ اينها حتا طنز نيستند. اشرف غنى احمد زى در اين ويديوها به يك آدم مطرود مى ماند كه تازه ميدان يافته است. اگر اشرف غنى احمدزى پيوسته سخنرانى كند و جوك بگويد و حضار به گفته هاى او مرتب چك چك كنند، به يقين مى گويم كه اگر اشرف غنى تنبانش را بيرون نكند، حتما رقص مى كند. اگر من در ستاد داكتر عبدالله مى بود يك گروپ چك چك را در مجالس اشرف غنى روان مى كردم كه كف بزنند. اين چك چك و گرم نمودن مجلس باعث مى شود كه اشرف غنى بيشتر سفله گى اش را به نمايش بگذارد.

چهار: صداى زنانهء اشرف غنى احمدزى به كجا رفت؟

اشرف غنى احمدزى تا آنجا ضعيف است و حقارت نفس دارد كه شخصيت فزيكى خود را نيز دستكارى مى كند. از اين تير مى شويم كه سن و سال خود را دروغ مى گويد.(اشرف غنى احمدزى ٦٨ ساله است، اما در تلويزيون هاى داخلى مى گويند او ٦٠ ساله است.)
اشرف غنى احمدزى صداى زنانه و حركات زنانه دارد. ما حق نداريم در مورد خلقت خداوند جل و جلاله إيراد بگيريم. اما اينكه لابى يك كشور خاص در امريكا، براى اشرف غنى احمدزى دواى مخصوص روان مى كند كه صدا و حركات او نسبتا مردانه شود، جاى سوال است. ويديوهاى اشرف غنى احمدزى در يوتيوپ زياد است. شما ويديوهاى يك سال پيش آنرا ببينيد و با ويديوهاى فعلى آن مقايسه نماييد. يك مقدار آن محصول دستكارى در نرم افزارها است.(تلويزيونها حق ندارند كه صداى اشرف غنى احمدزى را مونتاژ كنند) اما علت اصلى آن دواى مخصوص لابى يك كشور خاص است.
ما، همه به عنوان شهروندان افغانستان حق داريم كه بپرسيم، صداى زنانه اشرف غنى احمدزى چگونه تغير كرد.

آيا يك چنين آدمى كه روح و جسم او مصنوعى و تقلبى است شايسته است كه ريس جمهور شود؟
Naser