شماری از کاندیدان معترض شورای ولایتی هرات از آنچه آنان تقلب گسترده در دفتر محلی کمیسیون انتخابات در هرات می خوانند٬ اعتراض کردند.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳
معترضان که شمارشان به سی تن می رسید، می گویند که اسناد موثقی در دست دارند که برخی از کارمندان کمیسیون انتخابات در این تقلب ها دست دارند.
پیشتر٬ رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که بیش از پنج هزار کارمند این نهاد، از کار برکنار و برخی آنها به نهادهای عدلی و قضایی، معرفی خواهند شد.
با این حال، معترضان در هرات می گویند که در بیشتر سایت ها آرای یک نامزد حذف شده و بنام نامزد دیگر اضافه شده است
این کاندیدان معترض می گویند باتوجه بر اسناد موثق که بدست آوردند شماری از نامزدان شورای ولایتی هرات با پرداخت پول به بخش DFC کمیسیون انتخابات توانستند آرای بلندی را بدست آورند.
این افراد مسولان ثبت آرا در جدول نتایج (بخش کامپیوتری) کمیسیون انتخابات را متهم به معامله گری کرده و تاکید کردند که نتایج اعلام شده مورد پذیرش مردم نیست.
معترضان می گویند که آرای اکثریت آنها کم شده و به نفع کسانی که برنده هستند، استفاده شده است.
این افراد هشدار دادند در صورتی که دولت و کمیسیون انتخابات به خواسته های آنان توجه نکنند آنان به سارنوالی و دادگاه شکایت خواهند کرد.
بااین حال مسولان ولایتی کمیسیون انتخابات در هرات ادعای معترضان را رد کرده و تقلب در این زمینه را نمی پذیرند.

این مسوولان می گویند که افرادشاکی میتوانند در مدت زمان تعیین شده به کمیسیون سمع شکایات بمنظور رسیدگی به اعتراض شان مراجعه کنند.


اخبار بیشتر از ولابت هرات
   
۱ مردان مسلح در غرب افغانستان یک نامزد شورای ولایتی با دو پسرش را کشتند
۲ پشتیبانی قوم ناصری و شماری از باشنده گان هرات از اشرف غنی احمدزی
۳ معترضان در هرات: تقلبات گسترده ای از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات صورت گرفته است

موضوعات مرتبط

هرات