شماری از بزرگان قوم ناصری در نشستی در کابل از نامزدی اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند.

درهمین حال ده ها تن از آگاهان دین در هرات به جمع هواداران اشرف غنی احمدزی پیوستند. آقای غنی می گوید که از آنجا که مردم بالای وی اعتماد کرده اند و در دور نخست رای داده اند، صلاحیت وی نیز در دستان مردم است.

با یارگیری های تازه از سوی دو نامزد ریاست جمهوری برای رفتن به دور دوم انتخابات، گروه های مردمی در ولایت های کشور نیز یکی پی دیگر، حمایت شان را از نامزدان ریاست جمهوری اعلان می کنند. به روز دوشنبه در کابل شماری از بزرگان و نماینده گان قوم ناصری حمایت شان را از اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات اعلان کردند و تاکید ورزیدند که پس از این تمامی دفاتر قومی ناصری در سراسر کشور دفاتر ستاد انتخاباتی آقای غنی خواهند بود.

نجیب الله ناصری نماینده قوم ناصری می گوید:" داکتر صاحب، قوم ناصری که نماینده گی خود را به من داده اند، اعلان می کنم که قوم ناصری در سراسر کشور از شما پشتیبانی خواهد کرد. دفاتر قوم ناصری در تمام ولایت های کشور دفاتر انتخاباتی شما خواهد بود."

در این نشست خبری اشرف غنی احمدزی بر کار جدی برای جوانان تاکید ورزید و وعده سپرد تا در صورت پیروزی در انتخابات به این قشر جامعه و نیز به تصمیم های مردمی احترام بگذارد.

اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری می گوید: " یک سال پیش من فرد بودم، حالا من فرد نیستم. اشرف غنی احمدزی صلاحیت اش در دست خودش نیست، به خاطری که رای ملیونی را مردم به من دادند. صلاحیت من نزد مردم هست و در دور دوم انتخابات با تقوا و جدیت پیش می رویم."

در غرب کشور نیز شماری از آگاهان دین و باشنده گان هرات از اشرف غنی احمدزی اعلام حمایت کردند. این باشنده گان هرات می گویند که دور دوم انتخابات باید به دور از هرگونه تقلب و در فضای امن برگذار شود. آنان از آقای غنی می خواهند تا در صورت پیروزی به باشنده گان ولایت های مختلف کشور بر اساس نیازمندی ها رسیده گی صورت بگیرد.


اخبار بیشتر از ولابت هرات
   
۱ مردان مسلح در غرب افغانستان یک نامزد شورای ولایتی با دو پسرش را کشتند
۲ پشتیبانی قوم ناصری و شماری از باشنده گان هرات از اشرف غنی احمدزی
۳ معترضان در هرات: تقلبات گسترده ای از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات صورت گرفته است

موضوعات مرتبط

هرات