کاروان موترهای داکتر عبدالله عبدالله چاشت جمعه در شهر کابل، آماج دو ماین قرار گرفت.

داکتر عبدالله عبدالله گفته است که این رویداد چاشت امروز در نزدیک هوتل کابل آریانا هنگامی رخ داد که موتر آنان از یک همایش مردمی از کابل آریانا به هوتل انترکانتینتال می رفت که ماینی که در یکی از موترهای کاروان آن‌ها کارگذاری شده بود منفجر شد و در نتیجۀ آن پنج نگهبان وی، زخم برداشتند.

آقای عبدالله در هوتل کابل آریانا در مراسمی شرکت کرد که حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، از وی پشتیبانی اش را اعلام کرد.

اشرف غنی احمدزی، نامزد ریاست جمهوری در دور دوم در صفحۀ اجتماعی تویترش در پیوند با حمله ای که به جان داکتر عبدالله عبدالله شد نوشته است " من در بارۀ حمله تروریستی بالای موتر حامل آقای عبدالله آگاه شدم. من این رویداد را محکوم می کنم و در بارۀ این رویداد تا کنون به گونۀ کامل معلومات دریافت نکرده ایم."

گفته می شود که این رویداد تلفاتی در پی دارد، اما تا کنون مقام ها در بارۀ شمار دقیق تلفات چیزی نگفته اند.

ساعت پس از حمله، آقای عبدالله در صفحه اجتماعی تویترش نوشته است " تهدیدات مانع ما و مردم ما شده نمی تواند، و ما به وعده‌های خود برای آیندۀ بهترمتعهد هستیم."

تا کنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این رویداد را برعهده نگرفته اند.

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:
اخبار بیشتر از ولابت کابل
   
۱ حمله طالبان بر میدان هوایی کابل
۲ ماجرای خوابگاه دانشگاه کابل جدی است باید راه حلی برای آن جست
۳ برخورد ۲ موشک بر میدان هوایی کابل

موضوعات مرتبط

کابل