در ادامه حمايت از دو نامزد رياست جمهوري، امروز شماری از اسماعليان و شيعيان شرق كابل  از تيم تحول و تداوم به رهبري  اشرف غني احمدزي حمايت شان را اعلام كردند.
اشرف غني احمدزي، نامزد رياست جمهوري در اين نشست تاكيد نمود: "در صورت كه در انتخابات دور دوم پيروز شود، برعلاوه مبارزه با  فساد اداري و رشوت ستاني، در راستاي نابود سازي فقر نيز تلاش خواهد كرد.
در همين حال سرور دانش، معاون دوم اشرف غني احمدزي ضمن تاكيد بر تطبيق يكسان قانون بر تمامي شهروندان كشور،‌ به باشندگان اين منطقه تعهد كرد كه در صورت پيروزي ديپارتمنت "فقه جعفري" را در تمامي پوهنزي هاي شرعيات پوهنتون هاي كشور ايجاد خواهند كرد.
این در حالی است که امروز  قيوم كرزي، برادر رئيس جمهور كرزي نيز از اشرف غني احمدزي حمايتش را اعلام کرد.


اخبار بیشتر از ولابت کابل
   
۱ حمله طالبان بر میدان هوایی کابل
۲ ماجرای خوابگاه دانشگاه کابل جدی است باید راه حلی برای آن جست
۳ برخورد ۲ موشک بر میدان هوایی کابل

موضوعات مرتبط

کابل