لیلا احراری کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که دو موتر سایکل سوار حوالی ساعت هشت شام روز جمعه پس از تعقیب موتر وی در نزدیکی منزل یکی از دوستانش در کارته آریانای شهر کابل، راننده اش را به گلوله بستند. این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این حمله ها نمی تواند مانع ادامه فعالیت وی در کمیسیون مستقل انتخابات شود.

این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید عصر روز پنج شنبه برای خریداری به بازار رفته بود و برخی از نگهبانانش  نیز به تعطیلی آخر هفته رفته بودند. لیلا احراری می گوید که دو موتر سایکل سوار در نزدیکی باغ زنانه شهر کابل که در کنار جاده قرار داشتند به سوی موتر حامل وی می دیدند. وی می گوید که از همان لحظه نخست احساس کرده که این دو فرد مشکوک اند زیرا موترش از سوی این افراد تعقیب می شد. وی به راننده اش می گوید که بهتر است برای اینکه از تعقیب شدن توسط این افراد خلاص شود به منزل یکی از نزدیکانش در کارته آریانای شهر کابل برود و هر زمانی که این افراد از محل رفتند از خانه دوستانشان بیرون شوند و به منزل خودش برگردد.

لیلا احراری کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: " دروازده را که تیله کردم، دروازه باز بود بسیار خوشحال شدم. داخل خانه شدم آنها خیلی زیاد خوشحال شدند از دوستان صمیمی بودند. گیلاس چای را گذاشتند، چای هم نخوردم بیرون شدم مدت پانزده الی بیست دقیقه در آنجا بودم. در دهلیز بودم و بوت‌های خود  را می پوشیدم که یک صدای فیرآمد."

وی می گوید که مرگ ویس احمد، راننده اش وی را بسیار شوکه و اندوهگین ساخته است و تاکید می ورزد که وی تا کنون به سود هیچ نامزدی در جریان دو دور انتخابات ریاست جمهوری کاری انجام نداده است و دشمنی شخصی هم با هیچ کسی ندارد.

لیلا احراری کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: " من لیلا احراری هستم. همه ملت افغانستان بدانند و درک کنند که دوازده سال تجربه انتخاباتی دارم، به روند مردم دموکراسی احترام دارم، کار کرده ام و خواهم کرد. منحیث کمیشنر فعلآ وظیفه انجام می دهم به هیچ سمت و سویی نیستم. اگر چه گاهی به من برچشب این و آن می زنند."

لیلا احراری می گوید که حوالی ساعت هشت شام روز پنجشنبه که افراد ناشناس راننده اش را به گلوله بستند، راننده اش به شدت زخم برداشت و دو گلوله در قفسه سینه اش و یکی دیگر آن در پایش اصابت کرد و پس از این حمله راننده اش، حوالی ساعت سه بامداد روز جمعه در یکی از شفاخانه های کابل جان داد. خواستیم در این باره با وزارت داخله و پولیس کابل صحبت کنیم اما موفق نشدیم.اخبار بیشتر از ولابت کابل
   
۱ حمله طالبان بر میدان هوایی کابل
۲ ماجرای خوابگاه دانشگاه کابل جدی است باید راه حلی برای آن جست
۳ برخورد ۲ موشک بر میدان هوایی کابل

موضوعات مرتبط

کابل