مقام‌های امنیتی میدان هوایی کابل گفته اند که لحظات پیش دو هاوان بر میدان هوایی کابل برخورد کرد.

رییس میدان هوایی کابل، محمد یعقوب رسولی می گوید که این دو هاوان در بخش نیروهای هوایی میدان بر خورد کرده است و برخی افزار طیاره‌ها اتش گرفته اند.

آقای رسولی گفته است " دو دانه هاوان که از طرف شمال شلیک شده بود بالای هنگرهای قوایی هوایی در شمال میدان اصابت کرده اند که در نتیجه آن دو دانه هنگر حریق شده و گروه آتش نشانی آیسف و گروه آتش نشانی ما در حالت خاموش کردن آتش هستند. "

وی می افزاید که در هنگرها پرزه جات هلیکوپترها بودند و امکان دارد که مواد منفلقه نیز باشد، اما دقیق معلوم نیست.

رییس میدان هوایی کابل در بارۀ تلفات این رویداد چیزی نمی گوید، اما می افزاید که نیروهای اتش نشانی در حال خاموش ساختن اتش سوزی استند.

طالبان شورشی مسؤولیت این رویداد را برعهده گرفته است.


اخبار بیشتر از ولابت کابل
   
۱ حمله طالبان بر میدان هوایی کابل
۲ ماجرای خوابگاه دانشگاه کابل جدی است باید راه حلی برای آن جست
۳ برخورد ۲ موشک بر میدان هوایی کابل

موضوعات مرتبط

کابل