نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل گفته‌است، به تازه‌گی گروه‌های تازه از ناظران جهانی انتخابات به کابل آمده‌اند و شمار این ناظران به ۲۰۰ تن افزایش یافته‌است.

دراین میان، جیف فیشر، مشاور ارشد انتخاباتی سازمان ملل متحد هم به کابل آمده‌است.

به گفته‌ی یوناما، آقای فیشر تجربه‌ی زیادی در حل جنجال‌های انتخاباتی دارد.

نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما در افغانستان گفته‌است، آقای فیشر در حل جنجال‌های انتخاباتی کشورهای تیمورشرقی و کوزوو نقش مهمی داشته‌است.

بانو مبارز افزوده، قرار است آقای فیشر رهبری (نگرانی) روند نظارت از تفتیش آرای انتخابات را به دست گیرد.

افزایش شمار ناظران خارجی در روند تفتیش آرا وسپردن رهبری نظارت و تصمیم‌گیری به آنانف یکی از خواست‌های بنیادین تیم اصلاحات و هم‌گرایی بوده‌است.

گفته می‌شود حضور آنان، در شفافیت انتخابات تاثیرمثبت خواهد داشت.

اکنون به باور سازمان ملل متحد، افزایش شمار ناظران جهانی، به روند تفتیش آرا هم شتاب خواهد بخشید.

هرچند ناظرانی که با کابل آمده‌اند در حل جنجال‌های انتخاباتی دیگر کشورها نیز تجربه دارند؛ اما تفتیش صددرصدی آرا که اکنون در افغانستان درجریان است، در جهان پیشینه ندارد.

این روند اکنون به درخواست تیم اصلاحات و هم‌گرایی متوقف است؛ اما انتظار می‌رود فردا از سرگرفته شود.

درهمین حال، کمیسیون مستقل انتخابات هم با استقبال از افزایش ناظران جهانی، دلیل کندی روند تفتیش را کم بودن این ناظران گفته‌است.

عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌است: "شفافیت انتخابات باید به مردم افغانستان روشن شود. مشروعیت انتخابات برای مردم افغانستان و در سطح بین‌المللی واضح شود. به همین اساس هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، از ناظران و کارشناسان بین‌المللی در اعتمادسازی و شفاف‌سازی روند انتخابات استقبال کرده‌است."

انتخابات افغانستان یکی از جنجالی‌ترین و طولانی‌ترین انتخابات‌های دنیا به شمار می‌رود.

این انتخابات با چالش‌هایی مانند امنیت و سنت‌هایی که مانع رای‌دهی برخی افراد از جمله زنان می‌شد روبه‌رو بود؛ اما از آن به درآمد.

اکنون همه انتظار می‌کشند تا نتیجه‌ی تفتیش آرا چه خواهد بود.

برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از بی‌اعتمادی مردم به انتخابات و دموکراسی، درصورت ناکامی این روند هشدار داده‌اند.

با این حال، نامزدان انتخابات بارها بر همکاری و ادامه‌ی روند تفتیش تاکید کرده‌اند.

آنان پیش از این دردیدار با جان‌کری، وزیرامورخارجه‌ی امریکا تعهد کرده‌اند نتیجه‌ی تفتیش را بپذیرند و پس از آن، حکومت وحدت ملی تشکیل دهند.

1tv.af