با وجود آماده گی هایی که برای از سرگیری روند بازرسی آرا گرفته شده بودند، این روند بار دیگر به تعویق افتاد.

ناظران ملی و جهانی، بامداد روز شنبه برای آغاز نظارت شان از روند بازرسی آرا به کمیسیون مستقل انتخابات آمدند، اما این روند بار دیگر برای بیست و چهار ساعت به تعویق افتاد، چیزی که غیر قابل پیش بینی هم نیست، چون این گسست و پیوست در کار بازرسی آرا چندین بار پیشینه داشته است.

گری گوری مینجک مشاور نهاد دموکراسی انترنشنل می گوید که وی با دیدن این گونه وضعیت بسیار ناامید شده است. آقای مینجک افزود: " ما بسیار ناامید هستیم. ما اینجا برای انجام وظایف مان آمده ایم و هنگامی که این گونه رویداد رخ می دهد، ما نمی توانیم وظایف مان را انجام دهیم. ما امیدوار هستیم که بتوانیم وظایف مان را فردا آغاز کنیم."

اما پس از گفت و گوهای دراز، سرانجام نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد علت به تعویق افتادن این روند را خواست دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله و پیشنهاد این سازمان به کمیسیون مستقل انتخابات می گوید.

یان کوبیش نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان در این باره گفت: " عصر دیروز سازمان ملل متحد و کارشناسان انتخاباتی این نهاد درخواستی را از سوی داکتر عبدالله عبدالله به دست آوردند که در آن خواسته شده بود تا پیش از آغاز این روند، آنان رایزنی هایی بر طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد داشتند."

هرچند دیده می شود که کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت خوبی در این روند نداشته است، اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم به تعویق انداختن این روند را فیصلۀ اعضای این کمیسیون می داند. احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت " این از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و ما برای نگهداشت منافع ملی این فیصله را کردیم تا باشد که اگر این موضوع در یک روز حل می شود، یک روز دیگر هم به آنان وقت بدهیم."

این شخصیت های نخست، نهادهای کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد بر آغاز روند بازرسی در بامداد روز یک شنبه، تأکید می ورزند. آقای کوبیش افزود: " پس از رایزنی های امروز، ما امیدوار هستیم که روند بازرسی آرا به گونۀ آرام بدون هیچ گسستی ادامه یابد."

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ آغاز این روند چنین گفت " ما این روند را فردا در حضور ناظران ملی و جهانی و ناظران نامزدان ریاست جمهوری آغاز خواهیم کرد."

هرچند ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی بر ادامۀ این روند تأکید می ورزد و دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله را به ایجاد موانع دربرابر این روند متهم می سازد، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید از بهر ملاحظاتی که در کار شیوۀ بازرسی آرا داشته اند، از سازمان ملل متحد خواستند تا این روند بیست و چهار ساعت به تعویق انداخته شود.

داوود سلطان زوی مسوول گروه فنی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این باره چنین گفت " اینان همواره بهانه گیری می کنند. گاهی به یک چیز قناعت نمی کنند و گاهی هم به چیز دیگری."

اما در برابر، مسلم سعادت عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید تا هنگامی که ملاحظات آنان برآورده نشوند، ادامۀ روند بی معنا خواهد بود. آقای سعادت افزود" تاهنگامی که به ملاحظات ما توجه نشود ما نمی توانیم روند را ادامه بدهیم و ادامۀ روند بازرسی نقشی در حل مشکل نخواهد داشت."

این در حالی است که ناظران ملی و جهانی و نیز نهادهای ملی و جهانی همواره بر هرچه زودتر پایان یافتن روند بازرسی آرا تأکید ورزیده اند.

به درازا کشیدن این روند نه تنها نتایج نهایی انتخابات را به تعویق می اندازد بل می تواند که ثبات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان را تا اندازه یی صدمه بزند. به باور آگاهان پایان یافتن این روند می تواند سبب ثبات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در کشور شود.