حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در جستجوی نقش سیاسی اش در حکومت آینده افغانستان است. مقام های این حزب می گویند، گفتگوها و تبادل نامه ها بین این حزب و دو ستاد انتخاباتی جریان دارد و هر دو نامزد باید از ایجاد کشمکش های جدید در کشور جلوگیری کنند.

ظاهرا میانجی گری ها میان دو نامزد ریاست جمهوری از یوناما و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار  نیز رسیده است. غیرت بهیر مسوول کمیته سیاسی این حزب که در کشور پاکستان به سر می برد می گوید که افزایش جنجال های انتخاباتی به سود کشور نیست و برای میانجی گری میان دو نامزد، حزب اسلامی شاخه حکمتیار آستین بلند زده است.

غیرت بهیر مسوول کمیته سیاسی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید: " ما با هر دو ستاد انتخاباتی تماس های منظم و تبادل نامه هم داریم. هیات های ما آنجا ( افغانستان) رفته اند. موضع اصولی ما این است که هر دو نامزد را تشویق کنیم که از کشمکش دست بکشند و این موضوع را به وجود نیاورند که اگر برنده شدند بگویند که انتخابات شفاف بود و اگر بازنده شدند اعتراض کنند و بگویند که انتخابات پر تقلب بود. این کار کشور را به سوی بحران دیگر می برد."

این عضو برجسته و مسوول کمیته سیاسی حزب اسلامی می گوید که به آرای مردم باید احترام گذاشته شود و بر افغانی بودن روند انتخابات تاکید می ورزد. وی در گفتگویش با طلوع نیوز از واژه دموکراسی ( مردم سالاری) استفاده می کند.

غیرت بهیر مسوول کمیته سیاسی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید: " کسانی که به کشکمش ها دامن می زنند، تاوان آن را خواهند پرداخت. حرف خوب این است که در دموکراسی( مردم سالاری) موضوع اقلیت و اکثریت مطرح است، هرکسی که اکثریت را به دست بیاورد حکومت را بسازد و اقلیت باید حکومت را به آن تسلیم کند."

آیا این حزب خواهد توانست برای فروکش کردن تنش های انتخاباتی کاری انجام بدهد و آیا دو نامزد ریاست جمهوری برای سهم دادن این حزب در قدرت گامی خواهند برداشت.

معین مرستیال عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید: " قبلآ پنج بخش حزب اسلامی افغانستان به شمول شوراهای حزب اسلامی، منشور تحول و تداوم را پذیرفته اند و حمایت شان را به شمول یکی از نامزدان شان از ما اعلام کرده اند. حالا هم اگر منشور تحول و تداوم را بپذیرند، علاوه بر این که هیچ ممانعتی در اشتراک شان در حکومت وحدت ملی وجود ندارد بلکه برای تقویه وحدت ملی کمک خواهد کرد."

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به گونه رسمی فعالیت سیاسی در کشور ندارد و گفته می شود که شمار زیادی از اعضای برجسته آن در بیرون از خاک کشور به ویژه در پاکستان به سر می برند. پیش از این نیز این حزب چندین بار از حضور نماینده گانش بر سر میز گفتگو با دولت افغانستان برای پایان دادن به مخالفت ها سخن زده اند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بارها از سوی دولت افغانستان مسوول شمار زیادی از حمله ها در برابر نظامیان افغان شناخته شده است. این حزب بارها تاکید ورزیده است که با نظام کنونی وارد گفتگو و مذاکره نخواهد شد. صحبت های تازه این گروه نشان گر آن است که این حزب به نقشش در حکومت تازه بیاندیشد و به گونه مستقیم برای چانه زنی با دو نامزد ریاست جمهوری اقدام کند.