وزارت امور خارجه به روز دوشنبه سفیر پاکستان در کابل را در اعتراض به افزایش حملات این کشور بر بخش های شرقی کشور و نیز دست داشتن نظامیان این کشور در راه اندازی حمله ها بر نظامیان افغان به این وزارت فرا خواند. در همین حال این وزارت می گوید که ادعای اخیر فرمانده پولیس هرات مبنی بر دست داشتن ایران در ترور افراد در این ولایت، نیاز به بررسی بیشتری دارد.

ادعای پاکستان مبنی بر حمایت کابل از گروه های هراس افگن با خشم وزارت امور خارجه افغانستان روبرو شده است. روز شنبه گذشته سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که حکومت پاکستان کاردار سفارت افغانستان را در اسلام آباد به اتهام کشته شدن یک سرباز پاکستانی در تیر اندازی جنجگویان از خاک افغانستان احضار کرده بود. این وزارت می گوید که به روز دوشنبه سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است تا اعتراض کابل را از دست داشتن پاکستان در حملات نظامی در افغانستان و نیز حمایت این کشور از هراس افگنی و افزایش حملات موشکی پاکستان بر بخش های شرقی کشور را به مقام های این کشور برساند.

احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید: " مدارک موجود نزد دولت افغانستان نشان می دهد که حکومت پاکستان بر تعهدات خویش مبنی بر مبارزه در برابر تروریستان پابند نبوده و برعکس آن ها به فعالیت های حمایوی خویش از طالبان ادامه داده اند، بلکه حضور طالبان و مشاورین پاکستانی در صفوف تروریستان در افغانستان افزایش یافته است."

در بخش های غربی کشور نیز افزایش حملات به نیروهای امنیتی به نگرانی جدی مبدل شده است، روز یکشنبه مسوولان امنیتی ولایت هرات ایران را در افزایش نا امنی ها متهم کرده اند.

سمیع الله قطره فرمانده پولیس هرات به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفته بود: " اعترافاتی را که خودشان(گروه های تبه کار) کرده اند گفتند که این شبکه ها از کشور ایران تمویل می شوند و آروزی ما از کشور های دوست افغانستان و مردم افغانستان این است که عوامل ترور و وحشت را باید در خاک خود پرورش ندهند و به ملت افغانستان خاصتا به مردم هرات حد اقل توجه کنند و بی رحمی و بی انصافی نداشته باشند."

پس از این گفته ها وزارت امور خارجه ایران از فرمانده پولیس هرات و گفته های وی شکایت کرده است. وزارت امور خارجه کشور نیز درباره این اظهارات این گونه سخن می زند.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید: " درباره اظهارات دیروز فرمانده امنیه هرات باید گفت که این اظهارات موصوف شاید بر اساس تحقیقات اولیه یی باشد که در سطح همان ولایت، ارگان های امنیتی و کشفی انجام داده اند، اما همچنین قضیه ها ضرورت به تحقیقات و بررسی های همه جانبه و گسترده دارد."

در همین حال در خبرنامه شورای امنیت ملی کشور آمده است که افزایش حملات موشکی و توپخانه یی پاکستان و دست داشتن این کشور در آموزش هراس افگنان و حضور نظامیان این کشور در صفوف مخالفان مسلح کشور خلاف پیمان های جهانی است.

آگاهان افزایش ناامنی های سال جاری را در کشور به بی ثباتی سیاسی و زمان گیر شدن انتخابات پیوند می دهند و افزایش حملات پاکستان نیز یکی از این موارد گفته می شود، اما وزارت امور خارجه می گوید که در صورت ادامه حملات این کشور بر خاک افغانستان، کابل می تواند از گزینه های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در برابر اسلام آباد کار بگیرد، چیزی که بارها از سوی افغانستان تکرار شده است.


اخبار بیشتر از ولابت کنر
   
۱ وزارت امور خارجه: ادامه حملات پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند
۲ حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر
۳ ادامۀ راکت پراگنی نظامیان پاکستانی بر روستا های کنر

موضوعات مرتبط

کنر